Versenyszabályzat

Versenyszabályzat

1. Az I.Decathlon Élménypróba - Miskolcon résztvevők, azaz a benevezett indulók elfogadják a részvételi szabályzatban foglaltakat, azaz mindenki a saját felelősségére indul a megmérettetésen.

2. Értékmegőrzést a szervezők nem vállalnak.

10-14 éves gyermekek is indulhatnak a versenyen, de csak és kizárólag szülői vagy tanári felügyelettel! Nekik az adott napon a felnőtt futamok után, külön futamuk lesz. A 10 év alattiaknak pedig egy ingyenes Denevér pályával készülünk, amelyet korábban már bemutattunk.
3. Nevezésemmel kijelentem, hogy a 14. életévemet betöltöttem és a rendezvényen saját, szabad akaratomból veszek részt és tudomásul veszem, hogy a játék során esetlegesen bekövetkező balesetekért illetve személyes tárgyaimban keletkező károkért a játék szervezői felelősséget nem vállalnak.

4. Kijelentem, hogy az erdőre, annak növény- és állatvilágára fokozottan vigyázok, tudomásul veszem, hogy tilos a károkozás.

5. Kijelentem, hogy az I. Decathlon Élménypróba - Miskolc szolgáltatásait és az általa rendelkezésemre bocsátott felszerelést és élményelemeket (kettlebell, gumiabroncs, szalmabála, lisztes zsák, stb.) saját felelősségemre rendeltetésszerűen használom.

6. Amennyiben nem rendeltetésszerűen, előírás szerint használom az eszközöket és a szolgáltatásokat, és ezáltal sérülést és egyéb kárt okozok magamban vagy másban, úgy a verseny szervezőjével szembeni kártérítési igényem kizárt.

7. Tudomásul veszem, hogy ezeknek a szolgáltatásoknak a használata veszélyes szabadidős elfoglaltság, melyet azon személyek folytathatnak, akiknek fizikai és szellemi képességei lehetővé teszik, hogy az üzemeltető által meghatározott biztonsági követelményeknek megfelelően használják a rendezvény szolgáltatásait.

8. Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy alkohol, gyógyszer, drog befolyása alatt nem állok.

9. Tudomásul veszem, hogy a rendezvényt rossz idő esetén is megtartják. (Amennyiben a rendezvényen kapjuk a Katasztrófavédelem riasztását, a szolgáltatás ellenértékét nem kaphatom vissza, mert a szolgáltatás meghatározó részét már igénybe vettük.)

10. Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatban írt feltételeket megismertem, tudomásul veszem, megtartom és azokat kötelező érvényűnek tartom a magam számára, valamint kötelezettséget vállalok arra, hogy ezen követelményeket betartatom.

11. Személyes adataim megadásával hozzájárulok azok hatályos jogszabályok szerinti kezeléséhez.

12. A rendezők fenntartják a jogot, hogy az I. Decathlon Élménypróba - Miskolc résztvevőiről és nézőkről készített fotót és videó filmet készítsenek, melyeket a szervezők szabadon felhasználhatnak, s ezért a fotón, videón szereplők ellenszolgáltatásra nem jogosultak.

13. A nevezés leadását követően, részvétel hiányában a részvételi díjat nem áll módunkban visszatéríteni (a nevezés átruházható, amelyet az info@markaepito.hu-n kérünk jelezni)

14. A fenti nyilatkozatot gondosan elolvastam és megértettem.